Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №И-27/27.11.2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава че със Заповед №И-27 от 27.11.2017г. на Кмета на община Мадан се разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Пристройка към съществуваща сгра ...
ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №И-25/30.10.2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава че във връзка с постъпило заявление с вх.№ 96 00-37/09.10.2017г. от Антоанета Руменова Пашова и приложеното предложение за изменение на ПУП
ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №И-26/30.10.2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава че във връзка с постъпило заявление с вх.№96 00-333/27.10.2017г. от „МЕДИНА“ЕООД гр.Мадан и приложеното предложение за изменение на ПУП, е издадена Заповед №И-26/30.10.2017г.
Обявление заповед №И-24 от 2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Обявление заповед №И-23 от 2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Обявление заповед №И-22 от 2017г.
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ