Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > Обществени поръчки-профил на купувача
Обществени поръчки-профил на купувача
„Изработване на технически инвестиционни проекти за нуждите на Община Мадан“
Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила
Предварителни обявления за 2016 година
предварителни обявления по ЗОП
00104-2016-0003 „Извършване на текущ ремонт на помещения за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в
„Извършване на текущ ремонт на помещения за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда - гр. Мадан /ЦППУСВОДС - МАДАН/” Публикувана на 01.02.2016г.