Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Общински съвет
Общински съвет

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Мадан е избран съгласно Закона за местните избори през ноември 2015 година (мандат 2015-2019).