Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > За общината > Население
За общината - Население

Най-силно влияние за намаление на населението оказват промените в неговото естествено движение. Област Смолян като цяло през последните години се характеризира с механичен прираст Община Мадан е с механичен отлив. Негативните тенденции в развитието на демографските процеси водят и до промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал в общината и най-вече върху неговото възпроизводство. Населението в трудоспособна възраст намалява, като в същото време се увеличава населението в нетрудоспособна възраст.

Като цяло България има отрицателен естествен прираст, който се наблюдава и в община Мадан.

Възрастова характеристика нанаселението в община Мадан към 01.02.2011 г.


Общо Мъже Жени
13168 6485 6683
Население до 17 годишна възраст 1038 912
Население в трудоспособна възраст
4582 4095
Население в надтрудоспособна възраст 865 1676

Брой и характеристика на населението на община Мадан към 01.02.2011 г.

Община   Население  
Населено място Общо Мъже Жени
Община Мадан 13168 6485 6683
с. Арпаджик 20 9 11
с.Борика 27 12 12
с. Бориново 179 86 93
с. Боровина 376 168 208
с. Букова поляна 408 206 202
с. Буково 272
123 149
с. Вехтино 84 35 49
с. Високите 19 5 14
с. Вранинци 8 2 6
с. Върба 37 21 16
с. Върбина 999 455 544
с. Въргов дол 7 2 5
с. Габрина 24 9 15
с. Галище 177 78 99
с. Дирало 49 23 26
с. Долие 6 3 3
с. Касапско 23 13 10
с. Кориите 16 8 8
с. Крайна 76 37 39
с. Крушев дол 7 4 3
с. Купен 39 21 18
с. Леска 381 186 195
с. Лещак 237 134 153
с. Ливаде 18 8 10
с. Ловци 230 120 110
гр. Мадан 6768 3428 3340
с. Миле 24 13 11
с. Митовска 127 64 63
с. Мъглища 277 134 143
с. Петров дол 38 18 20
с. Печинска 37 16 21
с. Планинци 10 4 6
с. Равнил 120 55 65
с. Равнища 236 115 121
с. Равно нивище 55 28 27
с. Рустан 12 3 9
с. Средногорци 920 460 460
с. Стайчин дол 9 4 5
с. Студена 192 98 94
с. Тънкото 67 35 32
с. Уручовци 41 15 26
с. Цирка 115 58 57
с. Чурка 120 57 63
с. Шаренска 231 112 119