Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > Местни данъци и такси
Местни данъци и такси
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ
 
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 
Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси
 
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка