Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > Търговия и туризъм
Търговия и туризъм
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали
 
Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности
 
Изготвяне на Работно време на ЗОХ
 
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи