Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > Транспорт
Транспорт
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
 
Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
 
Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
 
Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти
 
Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.
 
Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.
 
Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.
 
Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.
 
МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ